تعرفه تبلیغات

کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت(تومان) مدت زمان
A1 درج بنر 60*452در صفحه اول 20000 يك ماه
A2 درج بنر 240*120 سمت راست 15000 يك ماه
A3 درج بنر 240*120 سمت چپ 15000 يك ماه
A4 تبلیغات متنی 10000 دو ماه
A5 درج بنر 60*452 سمت پایین هر مطلب 25000 يك ماه
A6 درج بنر 60*452 سمت پایین در ادامه مطلب 20000 يك ماه
A6 پاپ آپ در وبلاگ 65000 يك ماه
طراح قالب